91. V Slaném 18. září 1606.

Městská rada ve Slaném jedná o berních záležitostech.

Zápis v ,Acta curiae 1605-1613' rkp. č. 55, fol. 61 v archivu města Slaného.

Feria 2.a post s. Ludmilae anno 1606.

Ouředníci nařízení k vybírání snopnýho napomenuti, aby sbírku sněmem svolenou od sousedův vybírali a na to pilný pozor dali, aby se sněmovnímu snesení dosti stalo [Č. 91: Podle usnesení sněmu obecného, uzavřeného 22. března 1606, srv.artykuly sněmovní v Sněmech českých XII, s. 186].

Pan Modestus [Srv. č. 6, pozn. 1] ohlášení činil, co se jeho a tovaryšův dotýče, aby mezi nimi počet vykonán byl a komu co poraziti náleží, to aby poraženo bylo. Jiným všem ouředníkům nad berněmi a sbírkami napomenutí učiněno, aby povinosti svý zadosti činili a berně všelijaké a sbírky pilně vybírali, pokudž by se toho od nich nestalo, že k jich statkům hledíno bude.
Přihlásit/registrovat se do ISP