78. V Slaném 29. května 1606.

Krajský berník slánský vzdal se správy železné huti.

Zápis v "Acta curiae 1605-1613" Rkp. č. 55, fol. 48 v archivu města Slaného.

Feria 2a post festům Corporis Christi.

Jan Veselský jsa na druhý rok od J. Mti volen k vybírání sbírek zemských a defensí, žádal za propuštění z povinnosti a práce, kterou vedl při důchodu železnice; na jeho místo nařízen Vilím Modletický


[Č. 78: Srv. Sněmy české XI. 2. str. 198, 199 pozn. 3].
Přihlásit/registrovat se do ISP