77. V Litoměřicích 29. května 1606.

Městská rada litoměřická o vybírání berně v kraji.

Zápis v "Aktech radních" města Litoměřic z let 1603-1607.

Rada držána v pondělí po neděli první po Svaté Trojici za ouřadu purkmistrského pana Jana Voborského, kterýž toho dne přijal. 1606. O vybírání berně nařízeno:

Poněvadž k vybírání berní jiní ouředníci sněmem obecním nařízeni nejsou, taková berně v kanceláři aby se přijímala a do obzvláštní truhlice skládala, od kteréžto truhly pan purkmistr jedem klíč a druhej přední berník klíče míti mají a tím zpuosobem, i kdo co zadržalých berní starých povinen, odvozovati se má.
Přihlásit/registrovat se do ISP