74. V Plzni 17.-21. dubna 1606.

Jednání o berni před radou městskou v Plzni.

Zápis v archivu města Plzně ,Protocollum consulare 1604-1610', rkp. č. 21, fol. 123.

Feria II. post Jubilate.

Jan Andrle nařízen za bemíka k Ondřejovi Stehlíkovi.

Feria VI. post Jubilate.

Na poručení Jich Mtí pana presidenta a pánů rad J. Mti cís. nařízeni za berníky krajské Danyel Kašpárek z Palatýnu a Tomáš mladší Zelender z Prošovic [Č. 74: Podle usnesení sněmu, zavřeného 22. března 1606; srv. SČ. XII. s. 200. - Daniel Kašpárek z Palatýnu i Tomáš ml. Zelender z Prošovic byli synové z patricijských rodin plzeňských. Otec Danielův Jan Kašpárek byl primasem městským v letech osmdesátých a erbovním strýcem rodu Horských z Palatýna, otec Tomášův, rovněž Tomáš, byl primasem právě v této době. Srv. M. Šimona Plachého "Paměti Plzeňské", vyd. F. Strnad v Plzni r. 1883].
Přihlásit/registrovat se do ISP