72. Ve Slaném 10. února 1606.

Jednání v slánské městské radě o učinění berních počtů za rok 1603.

Zápis v archivu města Slaného, rkp. č. 55 ,Acta curiae 1605-1613' fol. 39 p. v.-40.

Feria 6. ipsa die s. Scholasticae anno 1606.


Modestus Veselský oznámil, že jest k dnešnímu dni jemu a Vilímovi Modletickýmu, Danielovi Ronovskýmu a Janovi Bílkovi Nyžburskýmu k učinění oučtu z strany berní, na léto 1603 svolených a od sousedův přijatých, čas jmenován a poněvadž s týmž oučtem již od dávnýho času se protahuje [Č. 72: Srv. č. 6. ze dne 17. ledna 1605], že žádá, aby aspoň jednou tomu konec učiněn byl. Proti tomu Vilím Modletický se ohlásil, že již ta písnička od pana Modesta Veselskýho často se zpívá a aby měl jaký oučet činiti, že tím povinen není, proto že jest z té povinosti zde v tomto místě propuštěn a panu Modestovi Veselskýmu počet pořádný učinil a za ním nic nezůstává. A poněvadž na rukojmích zůstává a někteří z nich přítomni jsou, kteří sobě nemálo stěžují, že skrze něho tak často trmáceti se mají a jemu též že to k nemalý obtížnosti jest, že jeho jako nějakého mordýře stavěti musejí a to jemu k jeho veliké hanbě a posměchu se vztahuje, že žádá, aby z téhož rukojemství byli propuštěni s tou při tom otázkou, kdo jeho, zda-li pan Modestus Veselský aneb pan purkmistr páni aneb kdo jiný obsílá.

Po vystoupení a zase vstoupení oznámeno stranám, poněvadž jsou společně k té povinosti vybírání berně zvolení a zápis v kněhách na všecky svědčí a se vztahuje, že jsou povini společně při právě a ne někde jinde po straně počet učiniti tak, aby mohli předně knihami pod zápisem jako jiní dobří, poctiví lidé vykvitováni býti. Co se otázky z strany obeslání dotyce, dána mu odpověď, že pan purkmistr páni na žádných otázkách nesedí, nýbrž poněvadž pominulých dnův v přítomnosti pánův starších obecních všickni ouředníci nad důchody obecními jsou napomenuti, aby s registry k činění poetův se hotovili, že i oni se napomínají, aby počet pořádný panu purkmistru, pánům a pánům starším obecním učinili.

K žádosti Vilíma Modletického odloženo s tím počtem do poetův obecních, když mu bude znáti dáno, aby se dal na rathaus nadjíti, pod týmž rukojemstvím. Při tom týž Vilím Modletický se přiznal, že těch 30 kop míš., které jest od pana primasa přijal, do toho oučtu mezi panem Modestem a ním vykonaného, nepoložil a že za ním zůstávají.
Přihlásit/registrovat se do ISP