71. V Litoměřicích 9. ledna 1606.

Městská rada litoměřická usnáší se znovu dopsati České komoře v příčině vybírání 10 gr. bitých ze sudu vína, o čems není sněmem nic nařízeno.

Zápis v ,Akta radní města Litoměřic od léta 1603-1607'; nadpis ,Rada držána v pondělí po památce svatých Tří králův léta Páně 1606 za ouřadu purkmistrského pana Václava Mráza z Milešovky, kterýž toho dne přijal.'
Přihlásit/registrovat se do ISP