70. V Praze 12.-19. prosince 1605.

Jednání před radou městskou Starého města Pražského o sbírku z dobytka.

Zápisy v ,Manual Starého města 1605-1607', fol. 54 p. v. a 67.

Feria 2. post Conceptionis b. Mariae virgihis, 12. decembris.

Berníci vstoupivše do rady ztěžovali sobě do sousedův, kteří k odvedení berní obesíláni bývají, kterak na vyslanýho křikají a spurně odbejvají, jakož i mezi jinejmi se Pavel Dupák nepovolnej k obeslání nachází. Protož aby se té spoury před pány spravil.

Feria 2. post Sapientiae, 19. decembris.

Řezníci a řeznice pohořalí supliku podali žádajíce k J. Mti cís. za přímluvu, aby mohli pro neodvedení zbírek z dobytkův zbitých politováni a fedrováni jakožto lidé pohořalí a chudí být


[Č. 70: Srv. č. 28 a 36].
Přihlásit/registrovat se do ISP