68. V Plzni 7. prosince 1605.

Purkmistr a rada města Rokycan přiznávají ze 162 měšťanů po 48 gr., ze 133 osedlých Udí poddaných po 24 gr., z dvou farářů, po kopě míš., z dvou mistrů ovčáckých po 20 gr., z pěti pacholků ovčáckých po 10 gr., z 20 moučných a sladovních kol po 30 gr. a ze 119 kamenů vlny po 8 gr. vše míš. v termínu sv. Václava, což vynáší veškeré sumy 220 kop 10 gr. míš. "Datum v Plzni v středu po svatém Mikuláši léta 1605."

Zápis v ,Kniha přiznávací 1585-1619' fol. 167 v městském archivu v Rokycanech.
Přihlásit/registrovat se do ISP