66. V Praze 15. listopadu 1605.

Účtárna Dvorské komory zasílá Tajné radě výpočet Matyáše Jizbického, účetního České komory, o výnosu sbírky z vína ve všech třech městech Pražských a v kraji kouřimském, která byla povolena prvním sněmem letošního roku.

Orig. pap. v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, odděl. ,Böhmen ad 15. XII. 1605 Anschlüsse.' In tergo: Hofbuchhaltereibericht wegen der bewilligten weinsteuer in Behaim. Alia manu: Mit allem vleis aufzuheben 15. decembris 1605.

Genedige heim... aus nebenligunden Mathiassen Jizbizky vom Behaimbischen steueramt [Č. 66: Matyáš Jizbický nebyl úředníkem stavovského berničného úřadu, nýbrž účtárny České komory; srv. č. 5. pozn. 1] zuer Hofcammer herabgebnen auszug die in heurigen ersten gehaltenen landtag bewilligte weinsteuer betreffend, befindet sich allain so viel berichts, was bei den dreien Pragerstätten und dan zu Kaurzim von Georgi bis Galli negsthin daran einkomben seie:

nemblich bei der Alten Stadt Prag 6016 Tal. 41/3 kr.

Neu Stadt 3936 " -

Cleinseiten 7876 " 7 kr.

und zu allen drei statten zuesamben 17.828 Tal. 111/3 kr. [analogický výkaz, avšak v české řeči, byl odevzdán Dvorské komoře již také 26. října 1605, obsahoval však čísla ještě podstatně nižší, a to: Staré město 3008 kop 1 gr. 6 d., Nové město 1968 kop, Menší město 3938 kop 3 gr. a z Kouřimě 270 kop vše míšeňských. Tento výkaz nachází se jako příloha u výkazu právě otištěného].

Item bei der Stadt Kaurzim 540 Tal.

Was aber bei den andern statten bis dato einkomben sein mag, kunne man darumb keine nachrichtung haben, dieweil dieselben das einkumben den craiseinnembern zu halben jahrs


zeiten abführen, die craiseinnember aber ihre raitungen allererst mit ausgang des jahrs zu übergäben pflegen. Actum Prag den 15. november 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP