63. V Praze 5. listopadu 1605.

Panovník ustanovuje Hanibala z Valdštejna a Otu Štose z Kounic za komisaře k vyřízení stížnosti Ctibora Smila Pecingara z Bydžína, krajského berníka hradeckého za rok 1598, proti Janu Straníkovi z Kopidlna, kterého v roce svého úřadu založil při placení berně penězi, ale který jich nyní odvésti nechce. Nově je pověřuje proto, že byli ustanoveni již dříve k rozsouzení pře téhož Straníka s Libuší Plácelovou rovněž o půjčku, učiněnou mu k zaplacení berně zesnulým jejím manželem. "Dán na hradě našem Pražském v sobotu po Všech svatých léta etc. 1605.


[Č. 63: O Janu Straníkovi viz i. 25, pozn. 1, o Hanibalovi z Valdštejna viz č. 61, pozn. 1, o Ludmile Plácelové č. 25, pozn. 2. Ctibor Smil Pecingar z Bydžína byl vrchností městečka Nechanic s panstvím a statku s tvrzí Kunčice u Hradce Králové. Přežil ještě české povstání a propadl celým svým majetkem. V držení Nechanic byli Pecingarové již před shořením Desk zemských, koupivše je kdysi od Valdštejnů (DZ. 8, fol. N. 26)].

Zápis v ,Missiven' sv. 114, fol. 235, č. 11 v archivu ministerstva vnitra v Praze.
Přihlásit/registrovat se do ISP