57. V Praze 25. října 1605.

Dvorská komora České komoře, aby opatřila výkaz dosavadního výnosu přirážky ke sbírce z vína, v částce ceny tří pint vína na každém načatém vědru, a to nejen v městech pražských, ale v celém království. "Prag den 25. Octobris anno 1605."

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v a chivu hradu Pražského, odděl. ,Böhmen ad 25. octobris 1605'.
Přihlásit/registrovat se do ISP