56. Na Novém Ronově 24. října 1605.

Jan Albrecht Křinecký zve mladoboleslavského měšťana Jana Fialku, kterého najal za sebe k úřadu krajského berníka, aby příští středu spolu s ním odebral se do Prahy na Českou komoru ve věci dopisu, učiněného odtud jemu a druhému krajskému berníku, Petru Červenkovi. "Datum na Novém Ronově v pondělí po sv. Lukáši evangelistu Páně léta etc. 1605."

Kopie v archivu ministerstva vnitra v Praze ,St. manipulace S 15/10-IV'.
Přihlásit/registrovat se do ISP