54. V Mělníce 15. října 1605.

Mělničtí Pražanům Staroměstským posílají splátkou na domovní berní a k vojenské sbírce 125 míš. kop a slibují poslati v brzkých dnech ještě 46 kop, poněvadž podle jejich názoru připadá na ně z reluice městského stavu v Cechách 171 kopa míš. a nikoliv 256 kop, jakž jim bylo berničným úřadem předepsáno. "Datum v sobotu den sv. Hedviky 15. Octobris léta 1605."

Zápis v ,Kopiář 1604-1606' fol. 76 v archivu města Mělníku.
Přihlásit/registrovat se do ISP