51. V Praze 5. října 1605.

Purkmistr a rada Starého města Pražského upomínají naléhavě Turnovské o zaplacení všech daní a sbírek, svolených sněmy r. 1605, neboť "obmeškáním vaším na nás veliká těžkost se od vrchnosti vyšší valí. Datum v středu nazejtří památky sv. Františka léta páně šestnáctistého pátého."

Orig. pap. značně poškozený v archivu Národního musea v Praze, odděl. ,F. Turnov'.
Přihlásit/registrovat se do ISP