49. V Litoměřicích 21. září 1605.

Obec města Litoměřic v plném shromáždění vyslechla zprávu o zasedání sněmu zemského, kterýž byl zahájen v úterý po sv. Bartoloměji léta přítomného, a znění listu pánů Pražanů z strany defense a berní a usnesla, "aby ještě mimo předešlý tři termíny jeden každý z měšťanův a sousedův předměstských půl toliko jednoho termínu k tomu berně dával a od sebe odvozoval a to ihned, poněvadž termín sv. Matouše již nastal." Učiněna výzva k správnému a včasnému odvádění sbírky z vína. "Actum v středu den památky sv. Matouše apoštola božího léta 1605."

Zápis ve fragmentu městského manuálu litoměřického v archivu Nár. musea v Praze, odděl. F. Litoměřice 1605. IX. 16.
Přihlásit/registrovat se do ISP