48. V Praze 20. září 1605.

Jednání v radě městské na Starém městě Pražském o exekučním vymáhání sbírek u pohořelých.

Zápis v ,Manual Starého města 1604-1605' v archivu hlavního města Prahy, rkp. č. 1288 fol. 432.

Feria 3° in vigilia s. Mathaei apostoli et evangelistae Domini, 20 Septembris.


Pan Severýn Rudner s Šebestyánem Vrbou, Janem Ovčičkou a Dominikem.

Pan Severýn i na místě Jana Duchoslava [Č. 48: Asi Jan ml. Duchoslav z Libina, měšťan novoměstský], vejběrčí zbitého dobytku, poněvadž se z komory na ně vejběrčí nastupuje, aby od pohořelejch rest vybrali a na komoru odvedli, protož, poněvadž J. Mti cís. jistý na to dekret prošel, pokudž place [!] býti nechtěli, aby se jim do domův jich právem vejběrčí zvedli a ty vejběrky aneb reštanty tudy dobejvali.

Dekret čten před stranami o té věci. Pohořalí oznámili, že jsou k J. Mti cís. v té věci se utekli a supliku podali, žádajíce za lhůtu do času ještě krátkého, až by jistou resolucí od J. Mti cís. na jich supliku dostali.

Pan purkmistr páni: Poněvadž již dávno se tím suplikováním k J. Mti cís. vymlouvali a zastírali, po dnes nic k místu nepřivedli, z té příčiny podle J. Mti cís. vyměření uvedení se těch pohořalejch do domův aby se skrze p. rychtáře vykonalo a stalo, oni pak pohořalí dáleji svou věc nahoře aby vyhledali a sobě pomáhali, povolovati ráčí.
Přihlásit/registrovat se do ISP