44. V Praze 7. září 1605.

Král vybízí otevřeným listem všechny obyvatele království, aby podle usnesení posledního sněmu svatobartólomějského všechny berně a sbírky, na placení lidu vojenského svolené, krajským berníkům k termínům sv. Matouše a Šimona a Judy léta přítomného odváděli, aby se včas vojsku žold vypláceti mohl.

Kopie v ,Kniha patentův v l. 1598-1632' v archivu král. města Loun, rkp. 1 D 2, fol. 92 p. v.-93.
Přihlásit/registrovat se do ISP