41. V Litoměřicích 4. září 1605.

Litoměřičtí vysílají za svými posly na zemském sněmu, Vítem Nymburským a Matějem Lukášem, jisté osoby se zadržalou berní, aby ji zaplatiti mohli, neboť "se toho nenadali, aby tak těžce s arrestováním pro zadržalou loňskou berni a potom této nové Trojice Svaté jminulé páni Pražané jakým pak koliv posměchem na vás a nás nastupovati měli, ježto všelijakou přátelskou prosbou za sčekání, až bychom co též berně od spolusousedův a měšťanův našich vybrali, předcházejíc jsme žádali a i abyste za příčinou takových restantův po vykonání sněmu v Praze zdržováni nebyli... Datum v Litoměřicích nad Labem v nedělí po sv. Jiljí 4. septembris anno 1605."

Kopie v ,Manual listovní města Litoměřic od léta 1604 až do léta 1608' č. 119 v archivu města Litoměřic.
Přihlásit/registrovat se do ISP