40. V Praze 11. srpna 1605.

Jednání o berní před radou městskou Starého města Pražského.

Zápis v ,Manual Starého města 1604-1605' v archivu hlavního města Prahy, rkp. Č. 1288 fol. 390.

Feria 5. postridie s. Laurentii 11. augusti.


Starší řezničtí s písařem svýho cechu byli přísně napomínáni, aby čím p. vejběrčím dle J. Mti cís. vyměření z dobytkův zbitých povinni jsou, každého týhodne odvozovali a spravedlivě se v tom zachovali. Písař Jan Vovčička řezník učinil povinnost v radě, že chce s pány staršími řeznickými každodenně po krámích choditi a zbitého dobytka pilme popisovati a na rathauz pánům vejběrčím dodávati
[Č. 40: Srv. SČ XI. sv. 1. s. 152].
Přihlásit/registrovat se do ISP