20. Na Libochovicích 25. dubna 1605.

Mathias Schmidtberger, hofmistr býv. vajdy sedmihradského Sigismunda Bathoryho, pána na Libochovicích, píše komoře České, že litoměřičtí krajští berníci na něho zle naléhají o zaplacení dlužných berní, ale on že peněz nemá a tak zaplacení že jedině od ní záleží. Zasílá rejstřík berních dluhů a prosí, aby komora sama s berníky zúčtovala. Dále žádá, aby byl vzat v rukojemství býv. písař vévodův Bartoloměj Hradecký, měšťan novoměstský pražský, pro ne-zúčtované peníze. Datum na Libochovicích v pondělí den sv. Marka evangelisty Páně léta 1605.

Orig. pap. s pečetí přitištěnou v odděl. ,Böhmen ad 27. Juli 1605' v archivu Dvorské komory ve Vídni, nyní v archivu Pražského hradu. In tergo: Urozenému pánu panu, urozeným pánům pánům, urozeným a statečným pánům rytířům J. Mti cís. etc. presidentu a radám zřízené komory v království Českém, pánům mně laskavým, Jich Mtem. Alia manu: 27. Aprilis 1605 na Dvorskou komoru to psát. Alia manu: Aufzuheben 27ten Julii anno 1605 zu ver-teutschen. Alia manu: Bathori hofmaister bittet seines herrn landtagsgebür, so 1514 schock betrift, von 1604 jähr an seines herrn ausstand bei Ihrer Mt abkürzen zu lassen. B. 27. Julius ao. 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP