15. V Praze 25. března 1605.

Dvorská komora upomíná nejv. mincmistra král. Českého Kryštofa Želínského ze Sebu-zína o urychlené dobré zdání k provádění sbírky ze zlatých a stříbrných předmětů, výšivek a nádob. "Actum Prag den 25. Martii Anno 1605."

Koncept něm. v odděl. ,Böhmen 1605' ad Marti 25. v archivu Dvorské komory, nyní Pražského hradu. In tergo ,Fiat anmahnung widerumb 25.ten Aprilis 1605'.
Přihlásit/registrovat se do ISP