13. V Praze 18. března 1605.

Staroměstští Pražané navrhují České komoře berníky.

Feria VI. post Oculi.

Čteno psaní od Jich Mtí pana presidenta a rad komory v království Českém, aby osoby dvě hodné a možné k vybírání zbírek a berní sněmem svolených nařízeny byly. Stalo se. Voleny osoby D. Jana Scribonia z Horšova a Tomáše Krumlovskýho.

Zápis v ,Manual 1605-1607' rkp. č. 1289, fol.66 p. v. v archivu hlavního města Prahy.
Přihlásit/registrovat se do ISP