12. V Praze 14. března 1605.

Rudolf II. oznamuje Kouřimským, že krajští berníci, které oni České komoře navrhli o on podle moci sněmem mu ponechané jmenoval, ač často napomínáni, váhavě a nepilně si vedou, takže vzniklo mnoho berních nedoplatků. Vyzývá proto Kouřimské, aby berníky napomenuli a nad nimi dohled měli, aby bez ušetřování osob proti dlužníkům berně nastupovali, nebo jinače bude své škody na statcích obecních a měšťanských postihovati. "Dán na hradě Našem Pražském v pondělí po neděli postní Oculi léta šestnáctistého pátého..[Č. 12: Špatné zkušenosti s měšťanskými krajskými berníky, které r. 1604 navrhovala sama král. krajská města, vedly asi k tomu, že již příštího roku příslušné návrhy procházely také úřadem nejvyšších berníků; viz s. 139 a pozn. č. 455].

Orig. pap. s pečetí přitištěnou v archivu města Kouřimě v odděl. ,Korespondence'.
Přihlásit/registrovat se do ISP