105.

Na Horách Kutných, 28. srpna 1605.Kutnohorští vysílají Jana Šultysa z Felsdorfu z veliké rady a M. Jana Beniciusa [Táborského] ze starších obecních [Oba tito mužové byli od Kutnohorských vysláni již k sněmu hromničnému [č. 17], Benicius také k sněmu letničnému (č. 67).] jako své plnomocné zástupce ke sněmu obecnímu království Českého rozepsanému na hrad Pražský na 30. srpna 1605. [O vyslaných k tomuto sněmu z Plzně viz č. 97, o vyslaných ze Dvora Králové a Trutnova č. 102. O vyslaných z Litoměřic se dovídáme z listu purkmistra a rady města Litoměřic, poslaného 4. září 1605 "pánům Vítovi Nymburskému a Matějovi Lukášovi, měštěnínům a spoluradním města Litoměřic nad Labem, na ten čas do měst Pražských k sněmu vyslaným" (arch. m. Litoměřic: Manuál m. Litoměřic 1604 - 1608, č. 119). List ten se týká městských záležitostí, hlavně berních, a o sněmu je v něm jen tato zmínka: "Psaní včerejšího dne a při něm propositiones sněmovní jsme přijali." O Pražanech je zapsáno v Manuále Starého města (arch. m. Prahy, rkps. č. 1288, fol. 410 a 411) ke dni 30. srpna: "Páni k sněmu na hrad Pražský odjeti ráčili", a ke dni 2. září: "Páni radní náhrad Pražský k sněmu odjeti ráčili, pročež jiné právní věci poodložené jsou".] "Na Horách Kutných v neděli po památce sv. Bartoloměje apoštola Páně l. 1605."

Souč. opis v arch. Kutnohorském: Kopiář listů z l. 1601 - 1614, fol. 261.
Přihlásit/registrovat se do ISP