67.

Na Horách Kutných, 30. května 1605.



Kutnohorští vysílají Václava Sixta ze Zvířetína z velké rady a M. Jana Beniciusa [Táborského] [Václav Sixt ze Zvířetína, býv. učitel, stal se později cís. rychtářem na Horách Kutných; viz o něm Nováček, Listář k dějinám školství Kutnohorského, 1894, str. 30. O Beniciusovi viz výše.] ze starších obecních jako své plnomocné zástupce ke sněmu obecnímu království Českého. "Na Horách Kutnách v pondělí po slavném hodu seslání Ducha svatého na apoštoly l. 1605."

Souč. zápis v arch. Kutnohorském: Kopiář listů z 1601 - 1614, fol. 248.




Přihlásit/registrovat se do ISP