62.

V Praze, 24. května 1605.Cís. Rudolf II. stavům král. Českého: aby pana Jakuba z Mollartu ("Molaru") pro jeho věrně, pilné a císaři každého času platně činěné služby, "v nichž až posavad trvá a jich vykonávati nepřestává" [Jakub z Mollartu, bratr známého dolnorakouského místodržitele Arnošta z Mollartu (o němž viz článek Stieveův v Allgem. deutsche Biogr. XXII., str. 117), stal se r. 1606 na čas presidentem dvorské komory. Srov. Stieve, Politik Baierns II., str. 767, 812, 817.], přijali za obyvatele království Českého do stavu panského. "V outerý po neděli Exaudi léta tohoto 1605".

Zkrácený opis souč. v arch. místodrž. v Praze sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 122 č. 8 (2).
Přihlásit/registrovat se do ISP