50.

V Praze, 23. dubna 1605.Bavorský agent Bodenius Bav. vévodovi Maximiliánovi: o žádosti, jež má býti předložena nejv. úředníkům na sjezdu; o stavbě hradu královského.

Orig. ve všeob. říšském arch. v Mnichově: Fürstensachen de ao. 1605 tom. 39 p. II.,/o/. 187-8.

.... Beneben diesem seind ir Mt. gar unbestendigen in iren sachen, den, obwol (wie man mich in vertrauen berichtet) si, wenn die behemischen landofficir innerhalb 3 tagen herokomtnen, begeren werden, das man ir dieselbigen gefeil und einkummen, so auf ire tafel und hofhaltung järlichen gereichet werden, ausser der cron Beheimb auf ein halbes jähr solle folgen lassen, [Tato dosti nejasná zpráva se týká patrně posudného, svolovaného od stavů na sněmě, z jehož výnosu určeny byly dvě třetiny na vychování dvoru královského. Více o tom viz v úvodě.] so wil man aber den alhier angefangenen bau (mit welchem ir Mt. sich täglich delectirn) nitdestoweniger auch continuirn, inmassen dan man diese wochen widerumb einen neuen anfang gemacht. [Myslí se tu zcela nepochybně stavba královského hradu na Hradčanech; srov. Kalousek, Stručný přehled dějin hradu Pražského (v souborném spise O král. hradě Pražském, jejž napsali prof. Čelakovský, Kalousek, Rieger a Stupecký, vyd. v Praze 1907).] ... Datum Prag, 23. aprilis a. 1605.

 

W. Bodenius.


Přihlásit/registrovat se do ISP