38.

V Praze, 18. února 1605.Stav panský na sněmě přijímá mezi sebe Hendrycha a Davida bratří z Logu.

Zápis souč. v zem. arch. král. Českého v kvaternu malého archivu stavovského č. 51: Relací zlatý 1602-6, fol. J 6 a.

V pátek po svatém Valentinu.

Páni Jich Mt. podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta božího tisícího šestistýho pátého v pátek po Hromicích a zavřín téhož léta v sobotu po svatém Valentinu, na milostivou přímluvu nejjasnějšího knížete a pána, p. Rudolfa II., z boží milosti voleného. Římského císaře, Uherského, Českého etc. krále etc., [Viz č. 18. Cís. Rudolf se přimlouval také za strýce obou bratří Kryštofa z Logu, o němž se tu neděje zmínka.] a snažnou žádost, kderouž jsou na Jich Mt. Hendrych na Giczmansdorfu, rytíř řádu sv. Jana Jerozolimitanského, kommendator v Opavě, Makově, na Firštnfeldu, J. Mti. cís. rada, komorník a hejtman hrabství Glacského, a David na Čaupici, J. Mti. knížete biskupa Vratislavského rada a držitel kommendy Opavský a Makovský, bratří vlastní z Logu a Albersdorfu, i s přáteli svými vzložili, i znajíce jich ctné a šlechetné chování i také starožitnost rodu jich stavu rytířského, a nicméně pro přátelské spříznění, v kderémž oni s stavem panským jsou, je Hendrycha, Davida, bratří vlastní z Logu a Albersdorfu, s dědici a budoucími jejich v stav svůj panský přijíti jsou ráčili a přijímají, však tak a na ten spůsob, jak řád stavu panského, ve dekách zemských v kvaternu památném černém léta 42 ve čtvrtek u vigila božího křtění B 25. uložený, to v sobě šíře drží a zavírá bez porušení. [Citovaný tu řád stavu panského, zapsaný v kvaternu památném černém z r. 1542 (desky zemské větší č. 41) fol. B 25 otiskl Gindely, Die Entwickelung des böhm. Adels und der Inkolatsverhältnisse (Rozpravy král. č. spol. nauk VII. ř., sv. 1, č. 3). Připomínám, že David z Logu svrchu jmenovaný učinil 21. ún. 1606 přiznání k zemi podle zřízení zemského (orig. v arch. zemském), v němž se praví, že jest "úmyslu toho v království tomto Českém sobě statek koupiti, anebo pokudž by mi se jaký statek buď odkazem aneb jakýmkoliv právem dostal, v témž království se osaditi".]

Relatorové na to byli jsou z téhož stavu panského: Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících, J. Mti. císaře Římského tejná rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr a kamrmejstr království Českého, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší komorník království Českého a J. Mti. cís. rada, Volf Novohradský z Kolovrat na Lnářích, Vintrberce a Opálce, nejvyšší sudí království Českého, J. Mti. cís. rada, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, najvyšší kancléř království Českého a J. Mti. cís. rada, Jan Jiří z Švanberka na Vorlíku a Ronšperce, nejvyšší sudí dvorský království Českého, J. Mti. cís. rada, Heřman z Říčan na Kosové hoře, Červené Staré Řečici a Novém Rychnově, J. Mti. cís. rada, Teobald Švihovský z Ryžmberka a z Švihová a na Horažďovicích, J. Mti. cís. rada a kráječ, Adam mladší z Valdštejna na Hrádku a Lovosicích, J. Mti. cís. rada a komorník, Vilém Slavata z Chlumu a -z Košmberka na Hradci a Telči, J. Mti. cís. rada, komorník a dvoru J. Mti. v království Českém maršálek, Matouš Děpolt z Lobkovic a na Strakonicích, J. Mti. cís. rada, nejvyšší mistr převorství království Českého a rytíř řádu sv. Jana Jerozolimitánského, Vilém z Landštejna na Brloze a Sosni,J. Mti. cís. rada, Karel Mracký z Dube a na Pyšelích, J. Mti. cís. rada, Bohuslav Joachym Hasištejnský z Lobkovic na zámku Mladém Boleslavi, Kosmonosích a Krulichu, J. Mti. cís. rada, Karel z Vartmberka na Rohozci a Skalách, J. Mti. cís. rada, Jan Václav z Lobkovic na Veltrubích a Jiřetině, J. Mti. cís. rada a hejtman Starého města Pražského, Adam starší z Valdštejna a na Žehušicích, J. Mti. cís. rada, mundšenk a Její Mti. císařové jakožto králové České měst věnných podkomoří, Fridrich Švihovský z Ryzmberka a z Švihová na Nalžovech a Neprachovech, J. Mti. cís. rada, Václav mladší Berka z Dube a z Lipého a na Zákopi, J. Mti. cís. rada a hejtman knížetství Velikého Hlohova, Jan Zbyněk Zajíc z Hažmburku na Budyni a Brozanech, J. Mti. cís. rada a dědičný truksas království Českého, Jaroslav z Martinic na Smečně a Vokoři, J. Mti. cís. rada, Adam Havel z Lobkovic na Duchcově, J. Mti. cis rada, Jan z Kolovrat, J. Mti. cís. komorník a správce ouřadu nejvyššího štolmistrství, Heralt Václav z Kolovrat a na Janovičkách.
Přihlásit/registrovat se do ISP