32.

V Praze, 12. února 1605.Cís. Rudolf II. stavům král. Českého: aby slov. Jiříka Prentla, hamrmistra na Dolejším a Hořejším Waltenreithu, ["Waltmrytu" rkps.] [Niederwaltenreith a Oberwattenreith v Dolních Rakousích u Zwettlu.] přijali za obyvatele království Českého. "Dán na hradě n. Pražském v sobotu po sv. Školastyce l. 1605".

Opis souč. v arch. místodrž. v Praze sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 31 č. 22.
Přihlásit/registrovat se do ISP