27.

V Praze, 9. února 1605.Cís. Rudolf II. stavům král. Českého: aby uroz. Wolfa Unverzagta, radu a presidenta dvorské komory, "pro jeho věrné, pilné a nám i všemu domu Rakouskému od čtyřidcíti let pořád... platně činěné a prokazované služby" [Wolf Unverzagt byl již r. 1567 latinským sekretářem v kanceláři cís. Maximiliána II. (Fellner-Kretschmayr, Die oest. Zentralverwaltung II., str. 190; srov. tamtéž 194); presidentem dvorské komory byl od r. 1600 až do své smrti (zemř. 31. března 1605; srov. Stieve, Die Politik Baierns II. str. 732). Byl v posledních letech svého života z nejvlivnějších ministrů Rudolfových.] přijali za obyvatele království Českého. "Dán na hradě n. Pražském v středu po sv. Dorotě l. 1605."

Opis souč. v arch. místodrž. v Praze, sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 30 č. 20.
Přihlásit/registrovat se do ISP