25.

V Praze, 7. - 8. února 1605.Jednání vyslaných z měst ke sněmu v radě Starého města Pražského.

Zápisy v arch. m. Prahy v rkpe. č. 1288: Manuál Starého města 1604-5, fol. 235 a 237.

Feria 2. postridie s. Dorotheae, 7. februarii.

Páni vyslaní z měst v radě. Pan prymas [Václav st. Krocín z Drahobejle.] 1. gratuloval z šťastného shledání s pány, 2. aby setrvali a bedliví spolu s pány z měst Pražských při sněmě byli, žádal.

Feria 3. post s. Dorotheae, 8. februarii.

.... Páni Novoměstští, Malostranští a vyslaní z měst v radě za příčinou sněmovních artikulův posadivši se, promlouvati a obvzláštně o artikul vybírání z vín, jak by se poplatek dávati měl, rozjímati a snášeti se ráčili: totiž od přespolních vín 8 gr. alb. z vědra a z domácích po 6 gr. alb. aby placeno bylo, snýsti se ráčili, k jinejm artikulům snesitedlnejm přistoupivši. [Srov. č. 26.]

Propter comitia feria 4, 5, 6 post Dorotheae, 9, 10, 11 februarii, vacua.
Přihlásit/registrovat se do ISP