17.

Na Horách Kutných, 3. února 1605.Kutnohorští vysílají Jana Šultysa Slánského [Jan Šultys rodem ze Slaného, jenž r. 1604 obdařen byl predikátem "z Felsdorfu", a zvolen byv r. 1618 jedním z direktorů stavovských, zhynul 21. června 1621 na popravišti.] z velké rady a M. Jana Beniciusa Táborského [M. Jan Benicius Táborský, někdy správce školní na Horách Kutných, tou dobou radní písař.] ze starších obecních jako své plnomocné zástupce k sněmu obecnímu v království Českém, svolanému na 4. února 1605. "Na Horách Kutnách ve čtvrtek po památce očišťování bl. panny Marie jinak Hromic l. 1605."

Souč. opis v arch. Kutnohorském: Kopiář listů z r. 1601 - 1614, fol. 223.
Přihlásit/registrovat se do ISP