14.

V Plzni, 25. ledna 1605.V radě města Plzně za přítomnosti starších obecních přečten mandát císařský o rozepsání sněmu k pátku po Hromnicích [4. ún.] a za posly k sněmu tomu zvoleni z rady: M. Kleo z Roudné primas, a M. Šimon Plachý z Třebnice, písař radní, [Známý spisovatel důležitých pamětí města Plzně do r. 1604, jež vydal Strnad (M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské, Plzeň 1883). Viz též Strnad, Šimon Plachý z Třebnice a jeho paměti o Plzni (Čas. česk. mus. LVI., 1882, str. 437 - 445.] ze starších obecních: Bartoloměj starší Stehlík [z Čenkova]. [Podle zápisu v Protocollum consulare 1604 -1610, fol. 65, byla od těchto poslů před staršími obecními 4. března 1605: "relací sněmovní učiněna vedle starobylého způsobu."] "Feria tertia die Conversionis s. Pauli."

Zápis český v arch. m. Plzně v rkpe. č. 21: Protocollum consiliare 1604 / 1610, fol. 64.
Přihlásit/registrovat se do ISP