12.

V Praze, 22. ledna 1605.Cís. Rudolf II. stavům království Českého: aby přijali jeho životního lékaře Oktaviana Roboreti [V oreparatoriích dv. komory pro sněm r. 1605 uvádí se mezi články, jež by se měly předložiti stavům na sněmě, také tento: "Per Oderberg und Beutten, item andere mehr Sachen wegen des churfürsten in richtigkeit zubringen", a k tomu je připojena poznámka: "Nota, diss wirdet vileicht nur ad partem beschehen müssen, damit die stend hernach in lancltagsschluess darauf die notturft, wie h. obr. landhofmaister gemeld, einbringen."] za obyvatele do království Českého. "Na hradě Pražském v sobotu po sv. Anýžce l. 1605."

Regest v arch. místodrž. v Praze, sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 16 č. 44.
Přihlásit/registrovat se do ISP