9.

[V Osečanech?] [Ves a tvrz na Táborsku; že odtud list je psán, soudí Salaba l. c.] 18. ledna 1605.Bratrský kněz Matěj Cyrus [Bratr Matěj Cyrus (nar. 1566, zemř. 1618) byl od r. 1604 členem úzké rady bratrské, r. 1609 byl jmenován zástupcem Bratří v obnovené konsistoři, r. 1611 zvolen biskupem Jednoty. Srov. Salaba l. c. str. 9.] Petru Vokovi z Rožmberka: přijede-li do Prahy kpříštímu sněmu Bratří chtějí tu učiniti ozvání o náboženství.

Z orig. arch. Třeboňského Histor. Nro. 6059 celý list vydal Salaba, Korrespondence krt. Matěje Cyra s Václavem Březanem a Petrem Vokem (Věstník král. č. spol. nauk 1900, č. IX.) str. 21 č. 13.

.... Zatím V. Mti. poníženě žádám, abyste mi ráčili oznámiti, ráčíte-li strojiti jeti do Prahy teď k sněmu nejprve příštímu, neb bychom rádi nějaké ozvání k J. Mti. cís. o náboženství učinili, aby léta právní od vydání mandátu promlčána nebyla, [Myslí se mandát proti Bratřím vydaný 2. září 1602.] tak aby potom na nás pán Bůh nějakých horších pokut pro zanedbání slávy jména jeho uvísti neráčil; a také vidíme k tomu nyní čas nad jiné předešlé časy býti příhodnější [Patrně pro povstání Bočkajovo.], o čemž by mohlo býti šíře oustně promluveno.... Datum z podružství mého nuzného, v outerý po druhé neděli po Třech králích l. 1605.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP