533. Purkmistr a rada města Chebu připomínají rytířstvu a šlechtě hraje Chebského, že jim bylo od císaře poručeno, aby vyslali plnomocníJcy své do Prahy k jednání o další pomoc peněžní k válce proti Turkům, město však že si vyžádalo další lhůtu na jeden měsíc, kteráž již před delší dobou vypršela, i vyzývají rytířstvo na základě smlouvy s r. 1533, aby dne 3. [13.] prosince na "měšťanskou" radnici v Chebu se dostavili a jednání o žádosti císařově se účastnili.

V CHEBU, 11. [1.] prosince 1604. — Orig. něm. v arch. města Chebu. Skříň All svaz. 18.
Přihlásit/registrovat se do ISP