528. Obyvatelé města Kadaně pod jednou prosí císaře Rudolfa II. za nařízení, aby ke komisí, kteráž má držána býti na hradě Pražském v pondělí po sv. Kateřině [29. listop.] 1604 o narovnání sporu mezi nimi a spolusousedy jejich pod obojí, postaveni byli dva knězi, jimiž strana pod obojí v Kadani se řídí, a aby přivezeny byly na hrad Pražský dvéře od domu zádušního podle kostela sv. Michala v Kadani, poněvadž knězi i dveří ke svým průvolům budou potřebovati.

V KADANI, v středu po památce sv. Klimenta [24. listop.] 1604. — Orig. česk. v arch. místodrž. král. Česk. E. 109—15.
Přihlásit/registrovat se do ISP