527. Císař Rudolf II. přikazuje purkmistru a radě města Dvoru nad Labem, aby děkana svého Ondřeje Gsele, kteréhož vedle stížnosti jeho někteří z rady, jež zejména udává, vybýti a na místo jeho jiného nepořádného dosaditi chtějí, tu ponechali a jmenovaným osobám poručili, aby v kanceláři české strany svého jednání se omluvily.

6. listopadu 1604. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—15.

Rudolf etc. Opatrní věrni naši milí. Suplikací příležející poctivého kněze Ondřeje Gsele, děkana kostela vašeho tam v městě Dvoře, z kderéž stížnosti jeho, zvláště pak do někderých osob z prostředku vašeho zejména v též suplikací jeho jmenovaných, že byste jeho odtud vypověditi méli a jiného nepořádného na jeho místo přijímali, vyrozumíte, vám odsílati a, nemohouce vám toho trpěti, poroučeti a přikazovati ráčíme, abyste touž suplikací a stížnost téhož děkana vašeho osobám těm zejména jmenovaným v známost uvedli a jim poručili, aby se toho všeho ihned psanou svou odpovědí nám do kanceláře naší české dvorské s navrácením od vás též rsuplikací spravili; vy pak jiné osoby ouřadní nad týmž knězem děkanem ruku ochrannou drželi a jím odtud až do dalšího nařízení nehejbali ani jakého jiného nedosazovali, a to pod skutečným trestáním, jinač nečiníc.
Přihlásit/registrovat se do ISP