526. Adam Studenecký s Pašiněvsi povolán na poručení císařské v sobotu před Všemi svatými [30. října] 1604 do kanceláře české dvorské vypovídá protokolárně o knězi Martinovi na panství svém, ze nevěděl, aby týž byl Pikhartem, jakož i ze do kanceláře postaviti ho nemůže, poněvadž ušel a neví, kde nyní se zdržuje.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v sobotu před památkou Všech svatých [30. října] 1604. — Konc. český v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—15.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP