519. Rudolf II. jako jistec a purkmistři, konšelé, starší obecní i všecka obec měst Plzně, Budějovic Českých, Litoměřic n. L., Zátce, Loun, Mostu, Kadaně, Slaného, Domažlic, Klatov, Rokycan a Písku jakožto rukojmové dávají Jaroslavovi Boritovi z Martinic na Smečně, Vokoři a Malikovicích jistotu na 12.087 kop 16 gr. míš., kteroužto sumu řečený pán císaři by zapůjčil "k nevyhnutedlným pilným válečným vydáním."

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v sobotu den sv. Havla opata [16. října] 1604. — Opis souč. český v arch. mus. král. Česk.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP