517. Kněz Václav Dačický, administrátor pod obojí, arcibiskupu Pražskému: prosí za přímluvu u nejvyššího kanclíře českého, aby jemu provinění, "které z úst jeho vyšlo mimo naději", odpustil, arcibiskup pak sám na něho také se nehoršil.

9. října 1604. — Orig. v arch. arcibiskup, v Praze. Recepta ab. a. 1604—1605.

Modlitbu etc. VMkn. jakožto syn otce pro Boha, jakž může nejvejše prošeno býti, žádám a prosím, račte se k mé ponížené a srdnaté prosbě skloniti a k JMti nejvyššímu pánu panu kanclíři za mne zarmouceného kněze, aby to mé provinění, které z oust mých vyšlo mimo mou naději, pro které JMt ráčil se zhoršiti na mne, aby mi bídnému a starému knězi odpustiti a laskavým pánem mým býti ráčil, přimluviti ráčíte; neb o tom dobře věřím a velikou naději mám, když VknMt k mé ponížené žádosti se přimluviti, že k přímluvě VknMti více JMt pán pan kanclíř učiniti ráčí, nežli aby se jiných deset přimlouvalo. A já jakožto syn za takovou otcovskou přímluvu všemi službami volnými připovídám se ve všech dnech života mého odsluhovati.

Dále taky pro milost pána Boha VknMti prosím, neračte ke mně zlé mysli a vůle bejti, nýbrž jestli bych v čem scesten byl aneb proti VknMti co provinil, račte mi oznámiti, chci rád napraviti a, jak byste ráčili raditi a poručiti, chci rád poručení VknMti (dle mé nejyětší možnosti) poslechnouti a to vykonati. Té celé víry jsem, že tato ponížená žádost má při srdci VknMti své místo míti bude a skutkem pro modlitbu mou a hojnou odplatu pána Boha všemohoucího se vykoná. Já vždycky volný, věrný a upřímný kaplan VknMti zůstávám.

Kněz Václav Dačickej, administrátor pod obojí.

[Tergo:] Praesent. 9. Octobris anno 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP