516. Mandát císaře Rudolfa li., jímž nařizuje; 1. aby všickni nákladníci hor viničných okolo měst Pražských ve třech mílích zšíři a zdáli k vůli řádnému odvádění perkrechtu dali své vinice změřiti a do knih tířadu perkmistrského řádně zapsati; vína z vinic nezapsaných mají v branách a u přívozů býti pobrána a propadnouti v trestu císaři; 2. aby až do času Svátosti r. 1605 [22. Apr.] do měst Pražských nebyla žádná cizí vína uvozována, staré pak zásoby vín aby v času výsadami vyměřeném s města byly vyvezeny; 3. vínu Litoměřická, Mělnická, Lounská, Oustská, Třebenická i jiná česká smějí do měst Pražských vozena býti jen na zvláštní certifikací purkmistra a konšelův toho kterého města, šenk pak jejich v Praze má se díti jen na určitých místech a v čase vyměřeném. Správce císařského úřadu perkmistrského Tomáš Šlemer z Castolovic a hejtman nejvyššího purkrabství Pražského Jan Štěpán s Donína mandát tento přísně mají prováděti.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v sobotu po sv. Michalu archandělu [2. října] 1604. — Opis souč. čes. t MS. č. 1083 fol. 314 b t arch. města Prahy.
Přihlásit/registrovat se do ISP