515. Císař Rudolf II. nařizuje hejtmanu hradu Pražského Štastnému Mošovskénm z Moravčína, aby propustil na jistý zápis z vězení uvězněné pod obojí sousedy Kadaňské, již proti nařízení císařskému nechtěli účastniti se procesí o Božím těle.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 2. října 1604. — MS. Dekrety a recessy 1600-1606, sv. č. 108, fol. 178b v arch. místodrž. král. Česk.

Propuštění z vězení Kadanských. JMCská statečnému Šťastnému Mošovskému z Moravčína oc poroučeti ráčí, aby osoby z města Kadaně, kteříž se zde na hradě Pražském u vězení zdržují, na jistej zápis na ten a takový způsob z téhož vězení propustiti nařídil, totižto že sobě JMCská na nich trestání, kterýchž jsou neposlušenstvím a nešetřením poručení JMCské z strany procesí na den slavnosti Těla božího do města Kadaně prošlého zasloužili, na nich pozůstavovati ráčí, protož aby se zde na hradě Pražském, když by jim koli věděti dáno bylo, zase postavili a tu dalšího oznámení a nařízení očekávali. Vědouce etc. Decretum 2. Octobris 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP