514. Císař Rudolf II. administrátorovi konsistoPe Pražské pod obojí dekretem poroučí, aby ve všech Kostelích Pražských každého dne o 9. hodině ranní na půl orloji po daném návěští zvoněním konány byly modlitby za vítězství nad Turkem.

V PRAZE, 22. září 1604. — Záp. český v MS.: Dekrety a recessy 1600—1606 sv. č. 108 fol. 17lb v arch. místodrž. král. Česk.

Téhož dne vyrozuměni o tomto nařízení císařském purkmistři a konšelé Starého, Nového a Menšího měst Pražských s připomenutím, aby na dobrý příklad lidem v hodinu jmenovanou, když se zvoniti bude, k modlení se scházeli a neposlušné skrze rychtáře své trestati poručili.
Přihlásit/registrovat se do ISP