509. V plné radě města Jaroměře předkládají primátor Jan Bubenský a měšťan Jan Vodhanský při návratu svém z měst Pražských kvitancí od pánův Pražan na 297 kop. 30 gr. míšen., jež byly vedle snesení sněmovního v městě Jaroměři vybrány a odvedeny jakožto defensí svatotrojická za léto 1604.

V JAROMĚŘI, v outerý po památce Stětí sv. Jana [31. srpna] 1604. — Zápis čes. v rkp. "Kniha všelijakých pamětí založ. r. 1595" fol. B 12 v arch. města Jaroměře.
Přihlásit/registrovat se do ISP