507. Rudolf II. zamítá prosbu rytířstva a šlechty háje Chebského jákoé i purkmistra a rady města Chebu za odpuštění kontribuce válečné na rok 1604; napomíná je, aby před společným nebezpečenstvím daň v stejné míře s ostatním královstvím složili; ujišťuje, že žádané vyslání plnomocníků jejich do Prahy k jednání o berni nemá býti na újmu svobodám kraje Chebského, a poroučí, aby ve čtrnácti dnech posly své vypravili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 28. srpna 1604. — Orig. něm. v arch. města Chebu. Skříň II fasc. 18.
Přihlásit/registrovat se do ISP