493. Císař Rudolf II. nařizuje obyvatelům království Českého a zvláště kraje Hradeckého, poněvadž v okolí města Chrudimě, kdež lid vojenský proti Turku vypravený měl býti přehlížen, několik vojáků od lidí bylo zabito a jim všeliká podpora odpírána, aby vojáci proti slušné záplatě potravou byi opatřeni, a aby lidé jim bez potřeby neubližovali, jakož pak vojínům přísně poručeno, aby příčiny žádné k svádám a různicím nedávali ani žádných škod nečinili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek po sv. Maří Majdaleně [23. července] 1604. — Zápis český v MS: Dekrety a recessy 1600—1606 sv. é. 108 fol. 133 v arch. místodrž. král. Česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP