492. Rudolf II. vyzývá rytířstvo a šlechtu kraje Chebského jakož i purkmistra a radu města Chebu, aby do čtrnácti dnů po obdržení tohoto rozkazu vyslali plnomocniky své do Prahy k jednání o kontribuci, kterou by jmenovaný kraj za týž rok platiti měl, a aby dle příkladu stavů v zemích koruny České povolnými se ukázali, poněvadž za obecné nouze a v nebezpečí bez ohledu na jich privileje povinni jsou platiti berni stejnou měrou.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 12. července 1604. — Orig. něm. v arch. města Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP