491. Císař Rudolf II. patentem nařizuje obyvatelům království Českého, aby řídíce se artikuly, jež stanoveny byly vedle snesení sněmovního od osob k tomu volených o veřejné hotovosti na hradě Pražském v úterý po Stolování sv. Petra [24. února], postavili se s řádným počtem jízdných i pěších svých v čas a místa vyměřená každý před mustrhera svého kraje pod neprominutedlnou pokutou, jiš by soud zemský vyměřil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v sobotu po sv. Prokopu [9. července] 1604. — Opis český v MS: Dekrety a recessy 1600—1606 sv. č. 108 fol. 125 v arch. místodrž. král. Česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP