487. Císař Rudolf II. purkmistru a radě města Tábora: že dne 20. července t. r. bude u nich 500 jízdných nejvyššího Wolfa Vřesovce z Vřesovic přehlíženo a do Uher vypraveno, aby se tudíž časně zásobili obrokem a jinými potřebami a lid takový proti slušné záplatě náležitě podporovali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v středu po sv. Petru a Pavln apoštolích [30. června] 1604. — Česk. orig. pap. v arch. města Tábora.
Přihlásit/registrovat se do ISP